תחומי פעילות

מניסיוננו ידוע, כי לסביבה יש השפעה על הרגשה שלנו, דרכי חשיבה ועבודה. במיוחד ניתן לראות זאת בתהליך פתרון בעיות בשני המונחים: חן מבחינת תהליך עצמו וחן מבחינת ההשפעה על התפוקה.

כאשר אנו רואים לפנינו בעיה, לעיתים אנו נתפסים לפתרון הראשון, אשר עלה בדעתנו ומיישמים אותו, אך לעיתים דרך זאת אינה היעילה ביותר. הדרך הנכונה היא ליצור מגוון הפתרונות האפשריים ומתוכם לבחור את היעיל והכדאי ביותר.

הצלחת החברה תלויה במידה רבה ביכולת עובדיה לפתור בעיות בצורה יעילה והכוונה היא לכלל הפעילות החל מעבודה יום יומית ודרך פיתוח עסקי עתידי וכאשר אנו מדברים על עובדי החברה הכוונה היא לא רק לדרג ניהולי בכיר, אלא לכלל עובדיה.

לא קל ללמוד את הטכניקה המובילה לפתרון הבעיות, לסביבת העבודה השפעה רבה על יכולת הפרט, העובד הבודד לפתור את הבעיות בצורה יעילה בעצמו, דבר זה דורש תמיכת תמרוץ ע"י הנהלה.

טכניקה למציאת פתרון היעיל מתבססת על ארבעה אבני היסוד:

 • השטף – יצירת מספר רב של רעיונות
 • הגמישות – יצירת מגוון רחב של רעיונות
 • המקוריות – יצירת רעיונות ייחודיים
 • העשייה – פיתוח ויישום רעיונות

יועצי STRATEX ילוו אותכם בדרך מפותלת זאת. יחד אנו נמצא את הפתרון היעיל והכדאי.

מכרזים

עולם המכרזים הינו עולם ייחודי ומעניין, אשר אמור מחד גיסא לאפשר לטובים ביותר לספק את השירות הטוב ביות ומידח לאפשר לגופים גדולים לקיים תחרות הוגנת ולמנוע שחיתות בשורותיהם.

בכל תהליך מכרז קיימים שני צדדים, אשר בשלב הראשון נמצאים בצדדים שונים של המתרס (מפרסם מכרז ומציעים), אך מיד לאחר בחירת הזכה במכרז הם אמורים להתאחד לגוף אחד, אשר פועל בסינרגיה מלאה ומבצע את הפעילות בצורה יעילה ומיטבית.

אנו ב-STRATEX שנים רבות עוסקים בתחום המכרזים שנים רבות, כאשר אנו יודעים לפעול משני צדדים של "החזית", גם כאלה שמלווים תהליך מכרזי עבור גופים המפרסמים וגם כמובילים הכנת מענה למכרז (לרבות תמחוור הפעילות), בניית מתודולוגיה והכנת חוברת מענה.

צורכי מגיש ההצעה

 • לקבל את הרווח הגדול ביותר
 • לקבל את העבודה
 • לקבל את הלקוח ה'נוח' ביותר

צורכי מפרסם המכרז

 • לקבל את השירות הטוב ביותר
 • לשלם את המחיר הנמוך ביותר
 • לקבל את המבצע הטוב ביותר

על פי חוק חובת המכרזים (התשנ"ב, 1992) חלה חובה לכל משרד או תאגיד ממשלתי להוציא מכרז פומבי לביצוע התקשרות לצורך עסקאות, קבלת עבודות ורכישות שירותים, אשר נותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.

לצורך הכנת מכרזים מוקמים בגופים ממשלתיים צוותים חוצי ארגון, אשר מגדירים מטרות מכרז, מכינים ומפרסמים מסמכי מכרז, מקבלים הצעות ובוחנים אותם.

אנו מציעים שירותי אינטגרציה וליווי תהליך המכרז, כאשר יועצים שלנו, באמצעות טכנולוגיות ניהול מודרניות מסייעים לגוף המפרסם לזהות צרכים אמתיים של גוף דורש שירות, להגדיר תמהיל השירותים הנדרשים מספק, להגדיר פרופיל למציעים ותנאי סף להשתתפות במכרז, לבנות אומדן כלכלי ולסייע בתהליך בחינת הצעות.

פיתוח עסקי בארץ ובחו"ל

פיתוח פעילות בשוק זר משימה קשה מאד, מנטליות זרה, העדר היכרות כללים וחוקים גורמים לטעיות וכתוצאה מכך הפסדים כספיים.

STRATEX באמצעות נציגויות שלה במדינות שונות מסייעת ללקוחותיה להתגבר על בעיות הללו ומקטינה אי ודעות העומדת בפניהם, כאשר לכל לקוח אנו בונים תמהיל שירותים ייחודי, אשר המותאם לצורכי הלקוח ומניב לו פתרונות יעילות ומועילות.

STRATEX מזמינה אותך לפנות אלינו ואנו נלווה אותך בצורה אמינה ומקצועית.

ניהול פרויקטים

למרות העובדה שניהול פרויקטים הינו מדע בפני עצמו, את כל הפילוסופיה של ניהול פרויקטים ניתן לרכז בארבעה כללים, אשר יובילו להצלחת כל פרויקט:

 1. למצוא אנשים נכונים.
 2. לתת להם משימות, להן הם מתאימים.
 3. לא לשכוח על תמריצים.
 4. לגבש צוות ולשמור אותו מגובש.

אנו מודעים היטב לחשיבות המוסג "מועד" – יום שמפסידים בתחילת הפרויקט שווה לא פחות ליום שמפסידים בסוף הפרויקט. יש 1001 אפשרויות לבזבז זמן ולא קיימת לו אפשרות אחד להחזירו.

לכל פרויקט אנו בונים צוות ייעודי, כאשר שאיפתנו לשלב בין עובדים של לקוח, לבין יועצינו, כך שנוכל להשתמש בצורה מירבית ביתרונות יחסיים של כל אחד מהם. אנו מאמינים, כי הצלחת הפרויקט ניתן באמצעות הקטנת מאמצים לא נחוצים וזה ישפיע יותר מאשר ריצה אחרי הישגים חדשים.