מכרזים

עולם המכרזים הינו עולם ייחודי ומעניין, אשר אמור מחד גיסא לאפשר לטובים ביותר לספק את השירות הטוב ביות ומידח לאפשר לגופים גדולים לקיים תחרות הוגנת ולמנוע שחיתות בשורותיהם.

בכל תהליך מכרז קיימים שני צדדים, אשר בשלב הראשון נמצאים בצדדים שונים של המתרס (מפרסם מכרז ומציעים), אך מיד לאחר בחירת הזכה במכרז הם אמורים להתאחד לגוף אחד, אשר פועל בסינרגיה מלאה ומבצע את הפעילות בצורה יעילה ומיטבית.

אנו ב-STRATEX שנים רבות עוסקים בתחום המכרזים שנים רבות, כאשר אנו יודעים לפעול משני צדדים של "החזית", גם כאלה שמלווים תהליך מכרזי עבור גופים המפרסמים וגם כמובילים הכנת מענה למכרז (לרבות תמחוור הפעילות), בניית מתודולוגיה והכנת חוברת מענה.

צורכי מגיש ההצעה

  • לקבל את הרווח הגדול ביותר
  • לקבל את העבודה
  • לקבל את הלקוח ה'נוח' ביותר

צורכי מפרסם המכרז

  • לקבל את השירות הטוב ביותר
  • לשלם את המחיר הנמוך ביותר
  • לקבל את המבצע הטוב ביותר

סיוע בהכנת מענה למכרז

בעולם המודרני ניתן לראות השתתפות במכרזים כהזדמנות לעסקים לא רק לזכות בעבודה או אפשרות לשווק, אלא גם הזמנות לחברות לבחון את השווקים בהם הם פועלים ולבחון את מיקומם ביחס למתחרים שלהם.

אך לא צריך לשכוח את המטרה העיקרית – לזכות במכרז, לקבל עבודה ולהרוויח.

צריך לזכור כי זכייה במכרז אינה מטרה, אלא אמצעי. המטרה היא רווח, אשר אמור להתקבל מהפעילות.

אנו מלווים את הלקוח בכל שלב החל מעזרה בהבנת המכרז ועד להגשת הצעה ואף יכולים לסייע גם ללקוח גם ביישום הפעילות לאחר זכייתו.

ליווי תהליך מכרז

על פי חוק חובת המכרזים (התשנ"ב, 1992) חלה חובה לכל משרד או תאגיד ממשלתי להוציא מכרז פומבי לביצוע התקשרות לצורך עסקאות, קבלת עבודות ורכישות שירותים, אשר נותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו.

לצורך הכנת מכרזים מוקמים בגופים ממשלתיים צוותים חוצי ארגון, אשר מגדירים מטרות מכרז, מכינים ומפרסמים מסמכי מכרז, מקבלים הצעות ובוחנים אותם.

אנו מציעים שירותי אינטגרציה וליווי תהליך המכרז, כאשר יועצים שלנו, באמצעות טכנולוגיות ניהול מודרניות מסייעים לגוף המפרסם לזהות צרכים אמתיים של גוף דורש שירות, להגדיר תמהיל השירותים הנדרשים מספק, להגדיר פרופיל למציעים ותנאי סף להשתתפות במכרז, לבנות אומדן כלכלי ולסייע בתהליך בחינת הצעות.

אנו גורמים לגלגלי מכרז להסתובב בצורה חלקה!