Problem Solving

מניסיוננו ידוע, כי לסביבה יש השפעה על הרגשה שלנו, דרכי חשיבה ועבודה. במיוחד ניתן לראות זאת בתהליך פתרון בעיות בשני המונחים: חן מבחינת תהליך עצמו וחן מבחינת ההשפעה על התפוקה.

כאשר אנו רואים לפנינו בעיה, לעיתים אנו נתפסים לפתרון הראשון, אשר עלה בדעתנו ומיישמים אותו, אך לעיתים דרך זאת אינה היעילה ביותר. הדרך הנכונה היא ליצור מגוון הפתרונות האפשריים ומתוכם לבחור את היעיל והכדאי ביותר.

הצלחת החברה תלויה במידה רבה ביכולת עובדיה לפתור בעיות בצורה יעילה והכוונה היא לכלל הפעילות החל מעבודה יום יומית ודרך פיתוח עסקי עתידי וכאשר אנו מדברים על עובדי החברה הכוונה היא לא רק לדרג ניהולי בכיר, אלא לכלל עובדיה.

לא קל ללמוד את הטכניקה המובילה לפתרון הבעיות, לסביבת העבודה השפעה רבה על יכולת הפרט, העובד הבודד לפתור את הבעיות בצורה יעילה בעצמו, דבר זה דורש תמיכת תמרוץ ע"י הנהלה.

טכניקה למציאת פתרון היעיל מתבססת על ארבעה אבני היסוד:

  • השטף – יצירת מספר רב של רעיונות
  • הגמישות – יצירת מגוון רחב של רעיונות
  • המקוריות – יצירת רעיונות ייחודיים
  • העשייה – פיתוח ויישום רעיונות

יועצי STRATEX ילוו אותכם בדרך מפותלת זאת. יחד אנו נמצא את הפתרון היעיל והכדאי.